Příběh Václava – Změna [2]

Když za mnou přišel, že chce něco změnit, ptal jsem se jej, co by to mělo být. Jaký má cíl pro další život. Venca chce změnit svůj život k lepšímu, zbavit se drogového stereotypu, návyku na opojení, získat sílu k tomu moci pracovat, dát si dohromady zdravotní stav, skončit s nitrožilním užíváním. Motivace je pro něj věk 27 let, kdy cítí poslední šanci zvrátit svůj osud a žít běžným životem. Má strach o své zdraví.

Plně abstinovat nechce, hlavním důvodem je nedůvěra v udržitelnost tohoto stavu a pád do recidivy. Rozhodně si v této chvíli abstinenci nedovede představit. Kdyby se věci změnily, rád by nastoupil do terapeutické komunity. Dovede si představit život, v němž bude užívat pod jazyk 2 mg buprenorfinu denně a občas kouřit marihuanu.

Vencu přijímám do programu dlouhodobé substituční léčby závislosti na opiátech a zvu jej na úvodní setkání ve třech s lékařkou, psychiatričkou, se kterou spolupracuji a která by se měla starat o vysnižování návykových látek. Na setkání stvrzujeme spolupráci. Lékařka bere na vědomí vážný stav klienta a je ochotna tolerovat 3-6 měsíců užívání do žíly, přičemž tento čas chce prioritně věnovat snižování užívání benzodiazepinů. Můj úkol v psychosociální terapii je držet klienta v dobrém kontaktu a povídat si s ním o jeho životě, protože Venca ve svém okolí nikoho takového nemá.

Setkáváme se na K-centru každý týden, rovněž jednou týdně jezdí Vašek na konzultaci k psychiatričce.

První etapa programu s Vencou trvá cca 3 měsíce. Během té doby mu jsou sloučeny benzodiazepiny do užívání diazepamu a lékařka postupně snižuje jeho dávky.

Venca v terapeutických kontaktech nepůsobí přehnaně motivovaně, nerad vnímá tlaky na změnu. Říká, že jeho motivaci poznáme podle toho, že chodí na konzultace a snaží se. Je za to oceněn, a je připomínáno, že ještě lepší bude, až dokáže mluvit o tom, co se s ním děje, protože to spolu můžeme sdílet. Zatím hodně hovoříme o minulosti, o životě, o současné motivaci ke změně. Vašek působí pevně a realisticky, kontakt s ním je stále bohatší a zajímavější, po 3 měsících si umíme sdělit, že jsme si navzájem sympatičtí a konzultace vnímáme oba jako příjemný čas.