Tlumivé medikamenty (léky)

Tlumivé medikamenty představují obrovské riziko zejména kvůli hojnosti jejich zneužívání zdánlivě „zdravou“ částí populace. Jistě je užívají i ti, které si představíme pod pojmem „uživatel drog“, ale drtivou většinu ohrožených tvoří obyčejní, přepracovaní, nešťastní lidé, kteří utíkají před stresem, nespavostí a psychickými rozladami do bezpečné uklidňující náruče opojení. Nemluvě o zástupech seniorů, kterým jsou „prášky na spaní“ předpisovány v takové míře, že generují tisíce závislých, kteří již bez prášků neumí žít.

Závislost

Tyto látky vyvolávají psychickou i tělesnou závislost, jejich náhlé vysazení provázejí komplikující stavy jako např. epileptické záchvaty. Dlouhodobé užívání vymazává přirozené lidské emoce a radost z prožívání života. Časté kombinování s alkoholem pro zvýšení účinků je život ohrožující z hlediska smrtelného předávkování.

Jako příklady těchto zákeřných drog můžeme uvést hypnotika – léky na spaní jako Hypnogen či Stillnox, a benzodiazepiny jako Diazepam, Lexaurin či Neurol.