Opiáty

Opiáty jsou významnou odnoží tlumivých látek. Jsou jak přírodními, tak syntetickými deriváty šťávy z nezralých makovic – přírodního opia. Mezi nejznámější opiáty patří jak heroin (herák, héro, ejč, kálo, šutr), tak buprenorfin (subáč, esko), dále kodein a morfin a jejich četné odvozeniny. Na letních makových polích můžeme každoročně pozorovat nájezdy milovníků opiátů, kterak z makovic extrahují surové opium, které pak sezónně berou.