Heroin

Heroin byl vyvinut v 19.století jako preparát, od nějž si veřejnost slibovala odvykací látku od morfia, tehdy hustě zneužívaného uživateli drog.

Jaký paradox, že heroin se ukázal jako ještě více účinnější, silnější a návykovější. Stejný paradox zažíváme v posledních letech, kdy farmaceutické firmy vrhly na trh preparáty z buprenorfinu – jako účinnou a bezpečnou substituční látku na odvykání od heroinu. Realita? „Subáč“ je sice bezpečnější, ale závislost vyvolává stejně silnou a heroinisté na něj zhusta přesedlali.

Heroin představuje drahý životní styl. Gram stojí kolem tisíce korun, ale dlouhodobému uživateli často jediný gram denně nemůže stačit. Kvalita je různá (tzv. „bílej“ je mnohem silnější, a tak se člověk snadno předávkuje k smrti, i když vezme obvyklou gramáž).

Účinky a stavy

Po aplikaci heroinu se dostavuje velmi rychlý a intenzivní účinek – uživatel se dostává do fyzického útlumu spojeného s pocity nepopsatelné blaženosti a klidu. Mizí starosti, bolest, mizí myšlenky, uživatelé popisují tento stav jako dosažení nirvány. Účinky vydrží v těle v plné síle asi 4-6 hodin, cca po 10-12 hodinách se však již u závislého dostavují opačné příznaky – nastupuje abstinenční syndrom a tělo volá po opětovném užití.
V těle po aplikaci heroinu dochází k útlumu centrální nervové soustavy.

Prvouživatel se může pozvracet nebo zažívat nevolnost, při opakovaném užívání ale tento účinek mizí. V těle se vše zpomaluje. Zejména dochází k útlumu dechového centra v mozku – proto se předávkování může projevit nedostatkem rozvodu kyslíku krví – tedy modráním kůže, dušností, uživatel se může udusit, zkolabovat. Rovněž se zpomaluje činnost metabolismu – uživatelé heroinu trpí zácpami, nechutenstvím.

Rizika a důsledky užívání

Heroinista začne velmi rychle hubnout a celkově tělesně chátrat. V oblasti psychiky se stává brzo lhostejným až netečným ke svému okolí, svým zájmům a potřebám – krom potřeby sehnat finance na drogu, sehnat drogu a užít ji. Heroin představuje velkou zátěž i pro játra a ledviny. Nitrožilní užívání je vysoce rizikové pro možnost přenosu nebezpečných infekcí jako jsou virové hepatitidy nebo syndrom AIDS skrze HIV viry.

Dalším velkým rizikem se jeví předávkování. Heroin nutí uživatele k postupnému zvyšování dávek pro dosažení účinku. Pokud člověk užije množství silnějšího heroinu, než na jaký byl zvyklý, může se smrtelně předávkovat. Riskují rovněž ti uživatelé, kteří „odabstinují“ a napoprvé pak užijí větší dávku, než která by stačila k uspokojení účinků. Rozdíl mezi účinnou a smrtelnou dávkou je u heroinu velmi malý. Jde o nejnebezpečnější drogu v oblasti přímého ohrožení života.

Závislost

Závislost se rozvíjí rychle – ovšem nikoli po jedné, či několika málo dávkách – přesto však relativně brzo. Má podobu jak psychickou, tak fyzickou. Fyzické projevy závislosti se objevují po odeznění účinků a mají vůči nim zrcadlovou podobu – neklid, úzkost, horečky, průjmy, silné bolesti svalů, kloubů a útrob. Abstinenční syndrom může rovněž člověka ohrozit na životě. Trvá relativně krátce, cca po týdnu odeznívá. Psychický návyk však přetrvává, po odabstinování, bez absolvování terapeutické léčby, se uživatel k heroinu v drtivém procentu případů zase vrací.