Syntetické drogy

Ustavičné snahy výrobců o obejití seznamu zákonem zakázaných substancí vede k neustálé výrobě nových syntetických drog mino tento seznam. V nedávné době došlo k explozi tzv. „amsterdam shopů“ či „smart shopů“ nabízejících nové legální drogy jako „upomínkové předměty“, „soli do koupele“ apod. V podstatě jde o napodobeniny na bázi umělých konopných či stimulačních drog.

Zkušenosti uživatelů s těmito látkami jsou vesměs negativní – nepříjemné dojezdy, neodhadnutelné účinky, negativa převyšující pozitiva. Navíc se zdá, že se podařilo represivním orgánům většinu těchto obchodů zavřít a postavit mimo zákon. Jako ilegální látky nejsou na trhu žádané.