Extáze

Jde o chemickou sloučeninu, která je příbuzná s amfetaminy, na rozdíl od nich ale působí svým účinkem více vůči odhození zábran, touze komunikovat s ostatními, přiblížit se. Proto se extázi také říká „droga lásky“. Kvůli této vlastnosti a nalití porce energie do těla bývá tato droga ve vlnách velmi oblíbená u mladých lidí, žijících nočním životem. Rizika extáze jsou specifická v podstatě dvě:

  1. Neodhadnutelné složení „tablety“ – otrava jedy
    Droga je distribuovaná v barevných tabletkách, většinou s potiskem. Často je kontaminovaná toxickými příměsemi, které mohou být v určitém kontextu i smrtelné. Testování extází pracovníky neziskovek přímo na parties přestalo být státem podporováno jako „příliš podpůrné k braní“, a tak se každoročně nevyhneme zprávám o úmrtí mladého člověka pod vlivem extáze.
  1. Předávkování a dehydratace
    Extáze účinkem nastupuje později, netrpělivý účastník party si může po chvíli říct, že „nic“ a požije další tabletu – pak už se efekt nedá zastavit. Bezuzdné víření po parketu, absence pocitu žízně a potřeby odpočinout může vyústit v přehřátí organismu, termický kolaps a smrt.

Závislost na extázi

O míře návykovosti extáze se na odborném poli vedou dlouholeté polemiky. Podle našeho odborného názoru jde však o látku, která může být pro určité osoby vysoce psychicky návyková.

Představme si mladého člověka, který touží po tom, aby se uměl odvázat, aby si konečně začal věřit, aby uměl bez obtíží oslovit osobu, která se mu líbí, zvládal s ní zajímavě konverzovat, překonávat bariéry zábran. Tento člověk v popsaných oblastech selhává, nevěří si, cítí se neúspěšný a nespokojený. V situaci, kdy se potká s látkou, jejíž účinky mu náhle toto vše začnou umožňovat, je nabíledni, že ji začne vyhledávat stále častěji. Kontrast mezi tím, jak takový člověk zvládá sociální chování pod vlivem a za střízliva je tak výrazný, že začne jednoznačně preferovat intoxikaci.

Zároveň se začnou jeho schopnosti komunikovat za střízliva horšit, což roztáčí již známý kruh závislostního jednání.