Taneční drogy

Na pomezí stimulačních drog a halucinogenů se pohybují tzv. tanenční drogy, party drogy – reprezentované zejména extází (koule, koláče, extoška, MDMA).

Extáze je chemicky nepříliš vzdálena od amfetaminů, stimulujících drog. Na rozdíl od nich vyvolává větší schopnost vcítit se do ostatních, potřebu blízkosti a intimnosti (tzv. empatogenní účinky).

Proto byla látka zejména v zámoří využívána i v experimentální psychoterapii (pod vlivem MDMA se pracovalo zejména s neurotickými pacienty, kteří byli zablokovaní v oblasti navazování vztahů a mezilidské komunikace). Výzkumy však byly zastaveny, podobně jako u LSD, pro velkou rizikovost takové terapie. Látka však již byla na světě a její výrobní postupy unikly na veřejnost, začala být tedy vyráběna ilegálně komerčně. Empatogenní účinky spojené se stimulací výkonnosti a výdrže našly svou cílovou skupinu zejména u mladých lidí, chodících se bavit tancem do nočních podniků. Na extázi lze vydržet mnoho hodin bez odpočinutí tančit, snadno se navazují vztahy, překonávají zábrany vzájemného sbližování.

Krom samotné MDMA, extáze, jsou vyvíjeny chemicky příbuzné látky s obdobnými účinky, kterých je veliké množství. Tyto látky, jakož i jiné příměsi – mnohdy toxické – jsou do tablet extáze přidávány, což hrozí neodhadnutelností a různorodostí účinků jednotlivých „druhů“ tablet a tím pádem k vyššímu riziku předávkování, otrav apod.