Amfetamin

(Speed, polskej perník, vietnamskej perník)

Ve světě velmi rozšířený stimulant, u nás kvůli monopolu pervitinu dosti vzácný, spíše importovaný (viz slang). Uživatelé jej v Čechách berou spíše v nouzi, když není „čeko“ a udávají hrubozrnější účinky a zejména „dojezdy“.