Hazard & gambling

Nejen látky mohou být návykové, způsobovat závislost. V posledních letech se stále častěji setkáváme s lidmi, kteří jsou závislí nikoli na drogách a alkoholu, ale na návykových činnostech. Proto se tyto závislosti nazývají „nelátkové“ nebo „procesuální“.

Patří sem například závislost na komunikačních technologiích, závislost na sociálních sítích a především patologické hraní a sázení. Zatímco závislost na Facebooku, aplikacích chytrých telefonů či na přispívání do internetových chatů a diskusí bere dotyčnému především čas – a tím pádem i jeho blízké vztahy, závislost na hazardních činnostech je motivována a zároveň determinována největším lákadlem naší doby – penězi, resp. jejich rychlým, bezpracným a vysokým ziskem.

Gambling – patologické hráčství

Tenký je každý led u aktivit, které si dávají za cíl především rychlé, bezpracné a zázračné zbohatnutí. Můžeme se ocitnout na šikmé ploše zločinu, stát se obětí nekalých a ilegálních praktik bezohledných jedinců a společností, nebo můžeme propadnout hazardu.

Gambling, tedy činnosti, které označujeme jako „patologické hráčství“, může mít mnoho podob. Asi tou nejzřetelnější je představa člověka, opírajícího se o blikavé pulty herních automatů a videoloterijních terminálů, do kterých hází se zoufalým odhodláním mince do té doby, dokud všechny nedojdou. Ano, „bednař“ – člověk závislý na automatech, je rozhodně typickým příkladem ničivé procesuální závislosti. Není zde ovšem sám. Mezi klienty léčeben a ambulantních programů patří lidé, kteří na „sprostý automat“ v životě nesáhli. Mohou sedět doma (než jim domov zkonfiskuje exekutor) u počítače a utrácet nepředstavitelné částky na portálech nabízejících internetové sázky (především na sport). Určitá menší skupinka lidí se dostává do problémů díky pokeru, ruletě a dalším sofistikovanějším hazardním hrám.

Příčiny a podstata patologického hazardérství

Těžko rozklíčovat, které vlivy hrají v rozvoji závislostí prim. Zřejmě se, jako u jiných typů závislostí, sejde víc faktorů z oblasti biologické, psychologické a sociální. Člověk s vyšším prahem vzrušivosti, toužící po adrenalinu za každou cenu a ve stále vyšších dávkách, se může věnovat extrémním sportům, může však stejně snadno propadnout hraní. Rovněž ten, v jehož psychice je zakódována potřeba po okamžité, bezpracné odměně, který sní o rychlém zbohatnutí, se často ocitá v pasti hráčské závislosti. Příslib snadné cesty k penězům se může zhmotnit právě u automatu v herně, nebo u sázkového potrálu na internetu. Rovněž sociální situace hraje roli – pokud je člověk na tom hmotně špatně, je navíc třeba sám, hrubě nespokojen ve své realitě, může uvidět světlo na konci tunelu právě u hraní a sázení. Vyhraju, zaplatím dluhy, konečně se ze všeho vyhrabu…

Bohužel, opak je pravdou. Jako každá závislost je i hraní výrazně samoudržovací proces. Včerejší prohru je potřeba kompenzovat dnešní výhrou! Kde na to vzít, to není problém. Ještě mám kreditku, manželčino konto, nebankovní půjčky atd. atd.

Patologické hráčství se může objevovat ruku v ruce s jinou, látkovou závislostí. Časté jsou kombinace gamblingu a konzumace alkoholu, rovněž souběžné užívání stimulačních drog, zejm. pervitinu, je obvyklé.

Následky

Patologický hráč je na rozdíl od závislých na návykových látkách „ušetřen“ primárních následků v oblasti zdravotní, pokud nepočítáme poškozenou páteř od hrbení se nad automatem, či počítačem. Škodlivina sice nejde skrze jeho tělo, ale o to více přes jeho kapsu. Sociální rizika u gamblingu jednoznačně dominují. Může jít o nejnákladnější koníček tohoto typu, se kterým se může srovnávat snad jen rozjetá závislost na heroinu.

Zruinování osobních financí stojí na počátku řetězce problémů, které závislého hráče potkávají. Hroutí se blízké vztahy, protože dotyčný neváhá okrást o peníze své nejbližší, konejšen sám sebou, že to konečně vyjde a on vše vrátí. Narůstají mu dluhy, které řeší dalšími a dalšími půjčkami. Přichází o partnera, rodinu, přátele, sjíždí do dluhové spirály, na konci může stát exekuce, bezdomovectví, statisícové až milionové dluhy.

Léčba, péče o závislého

Jak ústavní režimová léčba, tak ambulantní léčba jsou v naší zemi pro závislé na škodlivých činnostech k dispozici stejně jako pro „látkové“ závislé. Podstata závislosti je totiž obdobná a účinné terapeutické postupy jsou do jisté míry univerzální. U závislých na hraní a hazardu se musí dát velký zřetel na režimovou složku léčby, závislý se musí „přeučit“ v zacházení s penězi, mnohdy musí správu svých financí a dluhů předat někomu, kdo jej bude kontrolovat. Dalším obrovským úskalím léčby je přijetí své sociální situace. Obrovské dluhy se zahájením abstinence nikdo neodepíše. Pro závislého to znamená smutný fakt, že může dejme tomu třicet dalších let pracovat za minimální mzdu a zbytek odevzdat na splácení. Musí přijmout fat, že cesta k rychlému umazání dluhů neexistuje, že jej právě naopak do těchto obrovských problémů zavedla.